ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આ ઝાલાવાડી ધરતી !
વિરાટ જાણે ખૂલ્લી હથેલી સમતલ ક્ષિતિજે ઢળતી ! આ પંક્તિઓનો અલંકાર ઓળખાવો.

ઉપમા
રૂપક
ઉત્પ્રેક્ષા
સજીવારોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP