ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'બાંધી મૂઠી લાખની' કહેવતનો અર્થ દર્શાવવો.

રહસ્ય છુપાયેલુ હોય ત્યાં સુધી મહત્વનું હોય
મુઠીમાં રાખેલી વસ્તુને ખોલતા બધા જોઇ શકે
મુઠીમાં પૈસા રાખી શકાય
બંધ મુઠીથી કોઇને મારી શકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મંદાકાન્તા છંદની પંકિત શોધીને લખો

સમુદ્રમાં ભણી ઉપડયા કમરને કસી રંગથી
છે કો મારૂ અખિલ જગમાં ? બૂમ મેં એક પાડી
કાળી ધોળી રાતી ગાય,પીએ પાણી ચરવા જાય.
કદી મારી પાસે વનવન તણાં હોત કુસુમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP