વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
બિસ્માર્કને જર્મનીના કયા પુરુષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

લોખંડી પુરૂષ
શક્તિ પુરૂષ
મહાત્મા પુરૂષ
યુગ પુરૂષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP