વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
પૂર્વ જર્મની અને પશ્ચિમ જર્મનીનું એકીકરણ ક્યારે કરવામાં આવ્યું ?

જાન્યુઆરી, 1995માં
ઓકટોબર, 2001માં
ઓક્ટોબર, 1996માં
ઓક્ટોબર, 1990માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
નીચે પૈકી અયોગ્ય જોડી પસંદ કરો.

સૌથી મોટો એસ્ટરોઇડ - સિરસ
સૌંદર્યનો ગ્રીક દેવતા - વિનસ
યુરોપો - ગુરુ
ટાઈટન - મંગળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
'હન્ડ્રેડ ઈયર વોર' કયા દેશો વચ્ચે થયેલ છે ?

ફ્રાન્સ અને જર્મની
જર્મની અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ઇંગ્લેન્ડ અને જર્મની
ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP