મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વ જૈવ વિવિધતા દિવસ (International Day for biological Diversity or World Biodiversity day) ક્યારે ઉજવાય છે ?

22મી એપ્રિલ
29મી ડિસેમ્બર
15મી જૂન
16મી સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
21 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ કયા દિન તરીકે ઉજવાય છે ?

ગુજરાતી વ્યાકરણ દિન
માતૃભાષા દિન
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન
મજૂર દિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP