સંસ્થા (Organization)
સંસ્થા અને તેના સ્થાપક અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

હિન્દુ મહાસભા - ભગતસિંહ
આત્મીય સભા - રાજા રામમોહન રાય
બેલુર મઠ - સ્વામી વિવેકાનંદ
તત્વબોધિની સભા - દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP