પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
નવી ચૂંટાયેલ લોકસભા બાદનું પ્રવર્તમાન લોકસભાનું છેલ્લુ સત્ર કયા નામ થી ઓળખાય છે ?

આઉટ ડક સેશન
લેમ ડક સેશન
અંડર ડક સેશન
ઉપરમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP