યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
અનુસૂચિત જાતિ / જન જાતિ માટે માનવ ગરીમા યોજના શું છે ?

શિક્ષણ માટે સ્કોલરશીપ
શિક્ષણ માટે લોન
સાયકલ માટે સહાય
સ્વરોજગારી માટે કિટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP