વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રતિ વર્ષે પ્રખ્યાત ‘ભટનાગર એવોર્ડ’ કઈ સંસ્થા દ્વારા એનાયત થઈ રહ્યો છે ?

TIFR
નેશનલ કેમિકલ લેબોરેટરી
CSIR
ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતમાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધન ક્ષેત્રની ‘માતૃ સંસ્થા' તરીકે કઈ સંસ્થાની ઓળખ થઈ રહી છે ?

ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ (IIS)
કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ રિસર્ચ (CSIR)
ઈન્ડિયન નેશનલ સાયન્સ એકેડમી (INSA)
ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફંડામેંટલ રિસર્ચ (TIFR)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP