વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ગુરુત્વાતરંગો વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
તે પ્રકાશના તરંગો જેવા હોય છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
તેને અટકાવી શકાતા નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
LIGO શું છે ?

ગોલ્ડ પાર્ટિકલ પર સંશોધન કરતી વૈજ્ઞાનિક સંસ્થા
રમતગમતના સાધનો બનાવતી એક બહુરાષ્ટ્રીય કંપની
યુનોની વિશેષ સંસ્થા કે જે સિરિયા ઈરાકના વિસ્થાપિતો માટે કાર્ય કરે છે.
ગુરુત્વતરંગોની ભાળ મેળવી રહેલી અમેરિકામાં સ્થિત પ્રયોગશાળા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રોકેટયાન ક્યા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે ?

ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ મુજબ
ન્યૂટનના ગતિના પ્રથમ નિયમ મુજબ
ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ મુજબ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
PSLV C 34 એ નવો વિક્રમ સ્થાપ્યો. શા માટે ?

વિશ્વમાં એક સાથે સૌથી વધુ ઉપગ્રહો સ્થાપિત કરવાનો વિક્રમ સ્થાપ્યો.
સૌથી ઝડપી ઉડાણ ભરીને વિક્મ સ્થાપિત કર્યો.
આ ફલાઈટે ભારત તરફથી અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ (20) ઉપગ્રહો સફળ રીતે પ્રસ્થાપિત કર્યો.
વિશ્વમાં સૌથી વધુ વજનદાર ઉપગ્રહો પ્રસ્થાપિત કર્યો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP