રમત-ગમત (Sports)
રીયો ડી જાનેરો ખાતે વર્ષ 2016માં રચાયેલ પેરાલિમ્પિકમાં ઊંચી કૂદમાં સુવર્ણ ચંદ્રક મેળવનાર સૌપ્રથમ પેરાલ્મિપીયન ખેલાડી કોણ છે ?

દેવેન્દ્ર ઝાંઝરીયા
જોગીન્દરસિંગ બેદી
દીપા મલિક
મરીયપ્પન થંગાવેલુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
નીચેના વાક્યો પૈકી કયા વાક્ય / વાક્યો સાચા છે ?

હૉકીની રમતમાં 11 ખેલાડીઓ રમે છે.
આપેલ તમામ
બાસ્કેટ બૉલમાં 5 ખેલાડીઓ છે.
બેઝબૉલની રમતમાં 9 ખેલાડીઓ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP