રમત-ગમત (Sports)
ભારત સરકાર દ્વારા ‘ખેલ રત્ન‘ એવોર્ડ ક્યા નામથી એનાયત કરવામાં આવે છે ?

સુભાષચંદ્ર બોઝ ખેલ રત્ન એવોર્ડ
રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન એવોર્ડ
બાબાસાહેબ આંબેડકર ખેલ રત્ન એવોર્ડ
ઈન્દિરા ગાંધી ખેલ રત્ન એવોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
વર્ષ 2017 માં હોકીની રમતમાં ક્યા રમતવીરને દ્રોણાચાર્ય ખેલરત્ન એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો ?

સરદારા સીંઘ
સુમરાઈ તેતે
એસ.વી. સુનીલ
પી.એ. રાફેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત ગુજરાત સ્કૂલ અને કૉલેજ સ્પોર્ટ્સ લીગ 2017-2018 અન્વયે રમાનાર રમતોમાં સ્ટેટ લીગમાં તૃતીય વિજેતા સ્કૂલ / કોલેજની ટીમને કેટલી રકમનો રોકડ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ?

રૂ. 2,50,000/-
રૂ. 2,00,000/-
રૂ. 3,50,000/-
રૂ. 3,00,000/-

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP