Talati Practice MCQ Part - 8
ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2000 સુધી કુષ્ઠરોગ, (લેપ્રેસી) નિર્મૂલન કરવાની ઘોષણા 1980 માં કરવામાં આવી હતી. આ રોગ કયા અંગને પ્રભાવિત કરે છે ?

શ્વાસનળી
ફેફસાં
આંતરડા
ચેતાતંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
નીચે આપેલ વાકયનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
માળીએ ઝાડ કાપ્યું

માળીથી ઝાડ કપાશે
માળીથી ઝાડ કપાયું
માળીને ઝાડ કાપશે
માળી પાસે ઝાડ કપાવ્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP