ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તેમને ચોક્કસ સાંભળવા જોઈએ. -રેખાયુક્ત ક્રિયાવિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

સંભાવનાર્થ
નિશ્ચયવાચક
નકારવાચક
સ્વીકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP