ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કચ્છ જિલ્લામાં આવેલા પ્રાન્ઘો વિસ્તારમાંથી શું મળી આવે છે ?

જીપ્સમ
લિગ્નાઇટ કોલસો
ડાયનાસોર ના અવશેષો
અશુદ્ધ લોખંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખરીફ પાકની લણણી કયા માસ દરમિયાન કરવામાં આવે છે ?

ઓક્ટોબર - ડિસેમ્બર
માર્ચ - એપ્રિલ
સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર
જૂન - જુલાઇ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP