બાયોલોજી (Biology)
આંતરકોષ વિભાજન એટલે___

સિનસીટીયમ
સાયનેપ્સિસ
વ્યતિકરણ
ઈન્ટરકાઈનેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કાસ્થિ અને અસ્થિમત્સ્યમાં બર્હિકંકાલ કયા પ્રકારના ભીંગડાનું બનેલ છે ?

સાઈક્લોઈડ
પ્લેકોઈડ
પ્લેકોઈડ અને સાઈક્લોઈડ
અધિચર્મીય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સજીવોમાં કોષદિવાલ પેપ્ટીડોગ્લાયકેનની બનેલ નથી ?

હેલોફિલ્સ
આપેલ તમામ
મીથેનોઝેન્સ
થરમોએસિડોફિલ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સલ્ફર ધરાવતા વિટામિન અને એમિનો ઍસિડનું સાચું જૂથ જણાવો. (ક્રમશઃ)

બાયોટીન અને થાયેમિન
મિથિયોનીન અને બાયોટીન
સિસ્ટીન અને થાયમિન
થાયેમિન અને સિસ્ટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP