ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

મહેરજી રાણી મેન્શન - સુરત
સુરેશ્વર દેસાઈ હવેલી - વડોદરા
ભિખારીદાસ હવેલી - ભરૂચ
શાંતિદાસ દેસાઈ હવેલી - ભાવનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
પૂર્ણિમાબેન પકવાસાની પુત્રી અને દિલ્હી ખાતે 1977માં 'સેન્ટર ફોર ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ ડાન્સ'ની સ્થાપના કરનાર સોનલ માનસિંગ કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે ?

ભરતનાટ્યમ્
ઓડિસી
ભરતનાટ્યમ્ અને ઓડિસી બંને
કથ્થક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
અડાલજની વાવ અન્ય કયા નામે ઓળખાય છે ?

ભીમાની વાવ
ઝરણાવાળી વાવ
શ્રીમાળીની વાવ
રૂડીબાઈની વાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
1849માં એલેકઝાન્ડર ફાર્બસે શિલાપ્રેસ (લિથો) પર છાપી અમદાવાદમાં પ્રથમ સાપ્તાહિક કયુ પ્રગટ કર્યું ?

શબ્દસૃષ્ટિ
પરબ
બુદ્ધિપ્રકાશ
વરતમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP