બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન કોષ અંગિકા કઈ છે ?

હરિતકણ
કોષકેન્દ્ર
લાઇસોઝોમ
કોષકેન્દ્રીકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ વનસ્પતિ ઉદ્યાનના ફાળા તરીકે અસત્ય છે...

વનસ્પતિશાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે
જૈવવિવિધતા અને સાંસ્કૃતિક વારસાની જાળવણી માટે
નૈસર્ગિક સંપત્તિની જાળવણી માટે
પર્યાવરણની જાળવણી માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ માટે ખોટું શું છે ?

β-DNA એક કુંતલની લંબાઈ 45A° છે.
અમુક વાઈરસમાં DNA ની એક શૃંખલા હોય છે.
Z-DNA ના વળાંકમાં 12 - બેઈઝ હોય છે.
RNA કેટલીક વાર દ્વિશંખલા ધરાવે.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેટલાક જીવાણુમાં DNA ઉપરાંત DNA નો નાનો ગોળાકાર ટુકડો આવેલ હોય છે તેને શું કહે છે ?

ફિમ્બી
પ્લાસ્મીડ
કશા
પિલિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાઈડ્રોજન બેઈઝમાં કયું તત્ત્વ હોતું નથી ?

કાર્બન
ફોસ્ફરસ
નાઈટ્રોજન
હાઈડ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પેરાથાઈરોઈડ ગ્રંથિનો અંતઃસ્ત્રાવ કર્યો બંધ ધરાવે છે ?

પેપ્ટાઈડ
ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર
ગ્લાયકોસિડીક
એસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP