બાયોલોજી (Biology)
લેમ્પબ્રશ રંગસૂત્રો આ દરમિયાન બને છે ?

ભાજનાવસ્થા-I
પૂર્વાવસ્થા
આંતરાવસ્થા
ડિપ્લોટીન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તમાકુમાં કિર્મિર રોગ માટેના રોગકારક સજીવ ટી. એમ. વી. છે તેવું કોણે દર્શાવ્યું ?

ડાયનર
પાશ્વર
આઈકલર
ઈવાનોવ્સકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
Zn કોની ક્રિયાશીલતા માટે જરૂરી છે ?

કાર્બનિક એનહાઈડ્રેઝ
હાઈડ્રોજીનેઝ
ગ્લુકોઝ ફૉસ્ફેટેઝ
નાઈટ્રોજીનેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેના વાક્યમાંથી એક હર્બેરીયમ પત્ર માટે સત્ય નથી :

વિષાક્તન પ્રક્રિયા કરાવાય.
કબાટમાં યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય ક્રમમાં મુકાય.
ફ્યુમિગેશનથી પરિક્ષણ થાય.
નમૂનાનું આરોપણ થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી પિરિમિડીન નાઈટ્રોજન બેઈઝની સાચી જોડ કઈ ?

સાયટોસીન, થાયમિન
એડેનીન, ગ્વાનીન, સાયટોસીન
સાયટોસીન, થાયમીન, યુરેસિલ
થાયમિન, યુરેસીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફૂગમાં બીજાણુ કયા પ્રકારના હોય છે ?

પલિધબીજાણુ
ચલબીજાણુ અને અંચલબીજાણુ
અંચલબીજાણુ
ચલબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP