ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
પ્રખ્યાત ગુજરાતી નાટક સંતુ રંગીલી, અંગ્રેજી નાટક ___ થી પ્રેરિત છે.

એન્ટોની અને કિલઓપેટ્રા
પિગ્મેલિઅન
ઇલેક્ટ્રા
ધ ચેર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
હાઈકુ કાવ્ય પ્રકારની સૌથી નોંધપાત્ર બાબત કઈ છે ?

ચિંતનાત્મકતા
ચિત્રાત્મકતા
સંવેદનશીલતા
ચરિત્રાત્મક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP