ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
દાદા ભગવાનનું મૂળ નામ જણાવો.

અંબાલાલ મૂળજીભાઈ પટેલ
સોમાભાઈ વિહાભાઈ પટેલ
સાકળચંદ અંબાલાલ પટેલ
મૂળજીભાઈ સાકળચંદ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
'આંખ આ ધન્ય છે' કાવ્યસંગ્રહના લેખકનું નામ જણાવો.

રાજેન્દ્ર શુક્લ
હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
વિનોદ જોશી
નરેન્દ્ર મોદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP