ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
માગસર માસમાં ડાંગ જિલ્લામાં ડુંગરદેવની પૂજા પ્રસંગે ભાયા નૃત્ય થાય છે. આ નૃત્યનું અનિવાર્ય વાદ્ય કયું છે ?

તાડપું (ડોબરું)
પાવરી
પીસવો-પીસવી
નરહિલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સુંદરી, સુરાંદો અને મોરચંગ સંગીત વાદ્યો ક્યા વિસ્તારના છે ?

ઉત્તર ગુજરાત
કચ્છ
દક્ષિણ ગુજરાત
મધ્ય ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ચતુર્મુખ પ્રસાદ ક્યાં આવેલો છે ?

તારંગા ડુંગર પર
દાંતા ડુંગર પર
શેત્રુંજય ડુંગર પર
ગિરનાર ડુંગર પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP