ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ડોલેક્ષ - DOLLEX શું છે ?

ભારતનું એક સ્ટોક એક્સચેન્જ
યુ.એસ.એ. ના નાણા બજારનો એક સૂચકાંક
ભારતના નાણાબજારનો એક સૂચકાંક
યુ.એસ.એ. નું એક સ્ટોક એક્સચેન્જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
પૂર્ણ કરાયેલી કુલ 11 પંચવર્ષીય યોજનાઓ પૈકી કઈ યોજનાએ મહત્તમ વૃદ્ધિદર હાંસલ કર્યો છે ?

અગિયારમી યોજના (2007-12)
આઠમી યોજના (1992-97)
નવમી યોજના (1997-2002)
દસમી યોજના (2002-07)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
કોઈ ચીજ વસ્તુની માંગ વધે અને તેની સામે પૂરવઠો વધે તો ભાવ વધારા પર શું અસર થાય ?

ભાવ ઘટે
ભાવ યથાવત્ રહે
આપેલ કોઈપણ બાબત બંને
ભાવ વધે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP