ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
પરદેશી કંપની ભારતમાં પોતાનું મૂડી રોકાણ કરે અને સ્થાનિક કક્ષાએ ઉત્પાદન અને વેચાણ કરે તો આવા મૂડી રોકાણને શું કહે છે ?

FDI
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઇ નહી
FII

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે આપેલી યાદીમાંથી RBI દ્વારા હાલમાં નિયંત્રિત થતી વિત્તીય સંસ્થા / સંસ્થાઓ પસંદ કરો.

NABARD(નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ)
NHB (નેશનલ હાઉસિંગ બેંક)
આપેલ તમામ
EXIM બેંક (એક્સપોર્ટ ઈમ્પોર્ટ બેંક)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ડિજિટલ પેમેન્ટ માટેની 'ભીમ' એપ્લિકેશન કઈ સંસ્થાએ બનાવી છે ?

રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા
પંજાબ નેશનલ બેંક
નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારત સરકારને કર દ્વારા ઉપલબ્ધ થતી કુલ આવકમાં નીચે પૈકી કોનો વધુ હિસ્સો છે ?

વેલ્થટેક્ષ
એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ
કસ્ટમ ડ્યુટીઝ
ઇન્કમટેક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
"યોગક્ષેમ વહામ્યહમ્" કયા વિભાગનું સૂત્ર છે તે જણાવો.

ભારતીય જીવન વીમા નિગમ
પ્રસાર ભારતી
રિઝર્વ બેંક
સ્ટેટ બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP