બાયોલોજી (Biology)
નિર્જીવ ઘટકોને કયા વિજ્ઞાનમાં સમાવાય છે ?

જીવવિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાન
ભૌતિક વિજ્ઞાન અને આંકડાશાસ્ત્ર
રસાયણ વિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન
ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રસાયણ વિજ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખચ્ચર મેળવવા કયા પ્રકારનું સંકરણ કરાય છે ?

અંતઃ જાતીય સંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ
અંતઃસંકરણ
બર્હિસંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્યુરિન નાઈટ્રોજન બેઈઝની સાચી જોડ કઈ ?

એડેનીન, ગ્વાનીન
એડેનીન, સાયટોસીન
એડેનીન, થાયમિન
સાયટોસીન, થાયમિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયો સમુદાય દેહકોષ્ઠ વગરનો છે ?

નુપૂરક
શૂળત્વચી
પૃથુકૃમિ
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્યાં પ્રાણીઓમાં જડબાનો અભાવ હોય છે ?

લેબિયો, કટલા
રોહુ, લેબિયો
લેમ્પ્રી, હૅગફિશ
સમુદ્રધોડો, હેગફિશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

અંત્યાવસ્થા - કોષકેન્દ્રપટલ, ગોલ્ગીપ્રસાધન, પુનઃસ્થાપિત થાય છે.
પૂર્વાવસ્થા - રંગસૂત્ર બે એકલસૂત્ર અને સાંકળતા સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું છે.
ભાજનોત્તરવસ્થા - રંગસૂત્રો કોષના વિષુવવૃત્તીય તલમાં ગોઠવાય છે.
ભાજનાવસ્થા - રંગસૂત્રનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP