બાયોલોજી (Biology)
સજીવોને જૈવિક કાર્યો કરવા માટે શું જરૂરી છે ?

ઊર્જાના રૂપાંતરણો
ખોરાક
મુક્ત ઊર્જા
ઉર્જા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અશ્મિભૂત ત્રિઅંગી વનસ્પતિ કઈ છે ?

હંસરાજ
બેનીટાઈટિસ
સેલાજીનેલા
રહાનિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્રમિક રીતે ઊંચા અને નીચા તાપમાને ઉત્સેચક પર થતી અસરનું સાચું જૂથ કયું ?

નાશ અને નિષ્ક્રિય
વિનૈસર્ગીકૃત અને નિષ્ક્રિય
નિષ્ક્રિય અને વિનૈસર્ગીકૃત
નિષ્ક્રિય અને નાશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણવિદ્યાનો અન્ય વિદ્યાશાખાઓ સાથેના સંકલનથી નવી વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કઈ વિકસી ?

આપેલ તમામ
આંકડાકીય વર્ગીકરણવિદ્યા
જૈવરાસાયણિક વર્ગીકરણવિદ્યા
કોષ વિદ્યાકીય વર્ગીકરણવિદ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કાર્બોદિત ધરાવતો લિપિડ કયો ?

કોલેસ્ટેરોલ
મીણ
ગ્લાયકોલિપિડ
ફૉસ્ફોલિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP