બાયોલોજી (Biology)
કયા સજીવોમાં વૃદ્ધિ જીવનપર્યંત થતી રહે છે ?

સછિદ્ર
મેરુદંડી
વનસ્પતિઓ
પ્રજીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ પત્રને જે કબાટમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યાં ફૂગ કીટકો અને ભેજની સામે રક્ષણ માટે કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ?

કબાટના ખાના બદલવામાં આવે છે.
નેપ્થેલિનની ગોળીઓ મૂકવામાં આવે છે.
એક પણ નહીં
પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવો અનુકૂલનો શેના દ્વારા કરે છે ?

કાર્યપદ્ધતિ
વર્તન
આપેલ તમામ
શારીરિક રચના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકકોષીય રચના ધરાવતી ફૂગ કઈ છે ?

બ્રેડ મૉલ્ડ
મશરૂમ
યીસ્ટ
સ્લાઈમ મૉલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP