કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરને જાણતાં કે અજાણતાં ખોટું ઈનપુટ આપવામાં આવે તો તે ખોટું પરિણામ આપે છે, જેને શું કહે છે ?

GIGI
GOGO
GIGO
GOGI

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

પ્રાઈમરી મેમરી
બાહ્ય મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં
સેકન્ડરી મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ હાર્ડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા નીચેનામાંથી કઈ બાબતની જરૂર પડે છે ?

મેમરી
ડિવાઈસ ડ્રાઈવર
એપ્લિકેશન
ટ્રાન્ઝિસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ
પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ
પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ
પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP