સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પ્રાચીન સાહિત્ય અને તેના રચયિતા અંગે અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

કાદમ્બરી - બાણભટ્ટ
રત્નાવલી - કવિ ભટ્ટી
નાગાનંદ - હર્ષવર્ધન
મયૂરશતક - મયૂર ભટ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
POW એટલે શું ?

પ્રિઝનર ઓફ વોર
પાવર ઓફ વોર્ડ
પેન્શન ઑફ વોર
આમાંનું કંઈ જ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP