Talati Practice MCQ Part - 3
'દીન દયાળ પેટ્રોલિયમ’ યુનિવર્સિટીનું મુખ્ય મથક કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?

ગાંધીનગર
વડોદરા
જામનગર
અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
Narration : He said, "It used to be a lovely quiet street"

He said that there used to be a lovely, quiet street
He said that it used to be a lovely, quiet street.
He pointed out that it had used to
He inquired whether there was a lovely, quiet street

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
રેખાંકિત પદનું સર્વનામ જણાવો :– દરેક સૈનિક સરહદ પર નિષ્ઠાથી ફરજ બજાવે છે.

સ્વવાચક
પુરુષવાચક
અનિશ્ચિત
સાપેક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP