ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીતિ આયોગમાં ઉપાધ્યક્ષની નિમણૂક કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

માનનીય રાષ્ટ્રપતિશ્રી દ્વારા
માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા
નાણામંત્રાલય દ્વારા
સંસદ દ્વારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
"The History of Indian Currency and Banking” નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે ?

દાદાભાઈ નવરોજી
આઈ. જી. પટેલ
ડૉ. બી. આર. આંબેડકર
જવાહરલાલ નહેરૂ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાનુ નાણાકીય નીતિનું સીધું અથવા પરિણાત્મક પગલું કયું છે ?

બેંક રેટ
કરવેરા
માર્જિન પદ્ધતિ
નૈતિક શાસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
NGOનો અર્થ શું છે ?

ન્યુ જનરલ ઓફિસ
નોન ગવર્મેન્ટ ઓફિસ
ન્યુ ગવર્મેન્ટ ઓફિસ
નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP