પર્યાવરણ (The environment)
તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાંથી પીકા નામની સ્તનધારી પ્રાણીની નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે ?

સિક્કિમ
બિહાર
પશ્ચિમ બંગાળ
મણિપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
રાષ્ટ્રીય વન્યજીવ બોર્ડ ભારતમાં વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ, 1972 (વખતોવખત સંશોધિત કર્યા મુજબ) હેઠળ સ્થપાયેલ સંસ્થા છે, તેનો અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયના કેન્દ્રીય મંત્રી
રાષ્ટ્રપતિ
પ્રધાનમંત્રી દ્વારા નિમાયેલ પર્યાવરણવિદ્
પ્રધાનમંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારત વનસ્પતિની વિવિધતાની દ્રષ્ટિએ અનુક્રમે વિશ્વમાં અને એશિયામાં કયું સ્થાન ધરાવે છે ?

દસમું, પાંચમું
દસમું, ચોથું
સાતમું, ચોથું
સાતમું, પાંચમું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP