યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત રાજ્ય સરકારના કયા વિભાગ દ્વારા દૂધ સંજીવની યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે ?

ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમીલી વેલફેર
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેલ્થ રિસર્ચ
રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ
ટ્રાઈબલ ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સમુદાયમાં પાંડુરોગ (એનિમિયા)ની સ્થિતિ જાણવા માટે કયો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે ?

હિમોગ્લોબીન
સીરમ ફેરીટીન
કોલસ્ટરોલ
બ્લડ સુગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
PEM નું પૂરું નામ...

પ્રોટીન ઈક્વીવેલન્ટ માલન્યુટ્રીશન
પ્રોટીન એનર્જી મેટાબોલાઈટસ
આમાંથી કોઈ પણ નહીં
પ્રોટીન એનર્જી માલન્યુટ્રીશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા "મમતા અભિયાન"નો નીચેના પૈકી કયો ઘટક નથી ?

મમતા મુલાકાત
મમતા કલ્યાણ
મમતા નોંધ
મમતા સંદર્ભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
તાલુકા કક્ષાએ આશરે 100 જેટલી આંગણવાડીનું નેતૃત્વ કોણ પૂરું પાડે છે ?

આઈ.સી.ડી.એસ.યોજના સી.ડી.પી.ઓ.
મેડિકલ ઓફિસર
સુપરવાઇઝર
એ.એન.એમ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP