યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"ધી મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ લોકલ એરિયા ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ (MPLADS)" અંતર્ગત સંસદ સભ્યને પ્રતિવર્ષ કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવે છે ?

2 કરોડ
4 કરોડ
1 કરોડ
5 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાષ્ટ્રીય ઉજાલા ડેશબોર્ડ (National Ujala Dashboard) નીચેનામાંથી શાની સાથે સંકળાયેલું છે ?

LED બલ્બનું વિતરણ
માંગના કુલ પ્રમાણમાં ઘટાડો કરવા
આપેલ તમામ
ગ્રાહકોના બિલ ઓછા કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા તાજેતરમાં આરંભાયેલ "સૌની" યોજના ખુલ્લી મૂકવામાં આવી તે તાલુકાનું નામ જણાવો.

લાલપુર
ધ્રોળ
જોડીયા
નખત્રાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પોષણક્ષમ, પૂરતું ખાવાનું મળે તે માટે નીચે પૈકી કઈ યોજનાઓ અમલમાં છે ?

અન્નપૂર્ણા
મધ્યાહન ભોજન યોજના
આપેલ તમામ યોજનાઓ
અંત્યોદય યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP