સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પરમાણુ ભાર એટલે...

પરમાણુમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા
પરમાણુમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની કુલ સંખ્યા
પરમાણુમાં રહેલા ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા
પરમાણુમાં રહેલા પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓ. આર. એસ નું પૂરું નામ...

ઓરલ ડેરી સોલ્યુશન
ઓરલ રીનલ સોલ્યુશન
ઓરલ રીહાઈડ્રેશન સોલ્યુશન
ઓરલ રીહાઇડ્રેટ સોલ્યુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP