ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
કઈ સીમારેખા "રેડક્લિફ રેખા" કહેવાય છે ?

ભારત તથા અફઘાનિસ્તાન
ભારત અને પાકિસ્તાન
ભારત તથા બાંગ્લાદેશ
ભારત અને ચીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
તમિલનાડુના મુપ્પનડલ-પેરુંગુડી કયા અક્ષયઉર્જા સ્ત્રોતના મહત્વના કેન્દ્ર તરીકે પ્રચલિત છે ?

પવન ઉર્જા
ભૂ-તાપીય ઉર્જા
સૌર ઉર્જા
જૈવ ઉર્જા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ઝારખંડ રાજ્યોમાં આવેલા કયા વિસ્તારના પવિત્ર ઉપવનોની માલિકી સમાજની હોવાથી તે વનોને કોઈ સરકારી નિયમ કે કાયદો લાગુ પડતો નથી ?

પલામુ
ઓરન
સરના
લિંગદોહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારત દ્વારા ભૂતાનમાં કઈ જળવિદ્યુત યોજના સ્થાપવામાં આવી હતી ?

સિખો જળવિદ્યુત યોજના
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
મૈત્રી જળવિદ્યુત યોજના
ચૂખા જળવિદ્યુત યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP