સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"આભ તુટી પડવુ" રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધો.

મુશ્કેલીનોસામનો કરવો
વીજળીનો ગડગડાટ થવો
ઓચિંતી મુશ્કેલી ઉભી થવી
ધોધમાર વરસાદ આવવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'ડોક્ટ્રિન ઓફ લેપ્સ' સાથે કયો ગવર્નર જનરલ જોડાયેલો છે ?

વિલિયમ બેન્ટિક
ડેલહાઉસી
વોરન હેસ્ટિંગ્સ
રોબર્ટ ક્લાઈવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
અલ-નીનો(El Nino) ઘટના ___ માં થાય છે.

આર્કટિક મહાસાગર
પેસિફિક મહાસાગર
એટલાન્ટિક મહાસાગર
હિંદ મહાસાગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયા સ્થળે બ્રહ્માજી મંદિર જોવા મળે છે ?
૧. ખેડબ્રહ્મા
૨. દેલમાલ
૩. મિયાણી
૪. કસરા

૧,૨,૩,૪
માત્ર ૧,૩,૪
માત્ર ૧,૨,૩
માત્ર ૧,૨,૪

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP