સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ક્વોશ્યોરકરના લક્ષણ ધરાવતું બાળક સામાન્ય રીતે ફુલેલું દેખાય છે કારણ કે...

શરીરમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધવાથી
શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ વધવાથી
બાળક જો તંદુરસ્ત હોય તો
શરીરમાં પાણીનો ભરાવો થવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયા વાયુને ગ્રીન હાઉસ વાયુ કહે છે ?

આપેલ તમામ
ક્લોરોફ્લોરો કાર્બન
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
હાઈડ્રોફ્લોરો કાર્બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હોસ્પિટલમાં બાયોમેડિકલ વેસ્ટના નિકાલ માટે રખાયેલી કચરાપેટીઓમાંથી કેવા રંગની પેટીમાં ડ્રસિંગ મટીરીયલનો કચરો નાંખવો જોઈએ ?

લીલા
પીળા
સફેદ
લાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP