સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વોશિંગ મશીન કયા સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે.

કેન્દ્રત્યાગી
ડાયાલિસિસ
રિવર્સ અભિસરણ
પ્રસાર, ફેલાવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'વનસ્પતિ પર સંગીતની અસર થાય છે અને સંગીતના કારણે વનસ્પતિનો વિકાસ વધુ થાય છે' આવું સંશોધન કોણે કર્યું ?

જગદીશચંદ્ર બોઝ
હરગોવિંદ ખુરાના
આઈન્સ્ટાઈન
સર આઈઝેક ન્યૂટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP