GSSSB Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Question Paper (16-10-2016)
અમદાવાદ જિલ્લામાં સાત નદીઓના સંગમ સ્થળે વૌઠાનો મેળો યોજાય છે. આ સાત નદીઓમાં નીચે પૈકી કઈ નદીઓનો સમાવેશ થાય છે ?

સાબરમતી, શેઢી, મેશ્વો, ખારી, માઝમ, વાત્રક
હાથમતી, કોલક, મેશ્વો, કંકાવટી, વાત્રક, શેઢી
શેઢી, પૂર્ણા, વાત્રક, માઝમ, અંબિકા, સાબરમતી
માઝમ, સાબરમતી, સરસ્વતી, શેઢી, માલણ, હાથમતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Question Paper (16-10-2016)
કવિ શ્રી ઉમાશંકર જોષીનું પૂરું નામ જણાવો.

ઉમાશંકર આત્મારામ જોષી
ઉમાશંકર નર્મદાશંકર જોષી
ઉમાશંકર ભવાનીપ્રસાદ જોષી
ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP