વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પોતાની ઊર્જા જરૂરિયાતોને ઓછી કરવા ગુજરાતની કઈ સહકારી સંસ્થાને જૈવિક-સીએનજી (BIO CNG) ઉત્પન્ન કરતો પ્લાન્ટ શરૂ કર્યો ?

ગુજરાત ફર્ટીલાઇઝર્સ
અમુલ
એટોમ્સ પાવર્સ પ્રા. લિ.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત અને બીજા કયા દેશ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સમુદ્રયુદ્ધના અભ્યાસ માટે 'કોંકણ-16' શરૂ કરવામાં આવ્યું ?

શ્રીલંકા
બ્રિટન
અમેરિકા
રશિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચે દેશ તથા તેની સંચરણ વ્યવસ્થા આપેલી છે. તેના આધારે સાચા જોડકાં જોડો.
દેશ – સંગઠન
a. રશિયા
b. અમેરિકા
c. ચીન
d. યુરીપીય યુનિયન
સંચરણ વ્યવસ્થા
1.(જીપીએસ)
2. (બિદાઉ)
3. (ગ્લોનાસ)
4. (ગેલેલિયો)

(a-2) (b-1) (c-3) (d–4)
(a-3) (b-1) (c-2) (d-4)
(a-3) (b-1) (c-4) (d-2)
(a-2) (b-1) (c-3) (d-4)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતે એન્ટાર્કટિકા ખંડ ઉપર કયા બે સંશોધન મથક સ્થાપ્યા છે ?

ગંગોત્રી અને કરૂણા
આપેલ માંથી એક પણ નહિ
વિક્રાંત અને વિક્રમ
દક્ષિણ ગંગોત્રી અને મૈત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મુંબઈ ખાતેની હાફકીન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ (HI) ક્યા ક્ષેત્રે સંશોધનમાં વ્યસ્ત છે ?

પવન ઊર્જા વિજ્ઞાન
તે DRDOની સહયોગી સંસ્થા છે.
પરમાણુ ટેક્નોલોજી
વિષાણુજન્ય રોગો તથા ચેપી રોગોને અટકાવવા અંગે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના પૈકી ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

અગ્નિ બેલેસ્ટિક મિસાઈલ છે.
આપેલ બંને
બેલેસ્ટિક મિસાઈલ પોતાના ટાર્ગેટ પીછો કરી શકવા સક્ષમ છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP