ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
રેડીએશન અંગેના રિસર્ચમાં જોડાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સી ICRP નું પૂરું નામ જણાવો.

ઈન્ટરનેશનલ કંપની ઓફ ધી રેડિયીએકિટવ પ્રોગ્રામ
ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોટિર્યમ ઓફ ધી રેડિયોએકિટવ પ્રોગ્નોસીસ
ઈન્ટરનેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ધી રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન
ઈન્ટરનેશનલ કમિશન ઓન રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
આવનારા દિવસોમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાનાર વીવીપેટ (VVPAT) મશીનનું પુરૂ નામ જણાવો.

Voter Verifiable Paper Audit Trail
Voter Verification Paper Audit Trail
Voter's Verification Paper Audit Trail
Voter's Verifiable Paper Audit Trail

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ICAR નું પુરૂ નામ આપો.

ઈન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન એકશન એન્ડ રીસર્ચ
ઈન્ડિયન કાઉન્સીલ ઓફ એર રીસર્ચ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ અને રિપ્રોડકટીવ હેલ્થ કેર
ઈન્ડિયન કાઉન્સીલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રીસર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયબર્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્શીયલ ટેકસ-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેકનોલોજી - સીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
વાહનો માટે જરૂરી પી.યુ.સી. સર્ટીફિકેટનું આખું નામ શું છે ?

પીપલ્સ અન્ડર ગો ચેન્જ
આમાંથી એકપણ નહી
પીલ્યુટર્સ યુઝ કાર
પોલ્યુશન અન્ડર કન્ટ્રોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP