કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં ___ માં DNA પુરાવા સાથેની એક નવી ટોપી શોધવામાં આવી છે. જે સાબિત કરે છે કે આ ટોપી નેપોલિયન બોનાપાર્ટની છે.

હોંગકોંગ
ઈથિપિયા
બેઈઝીંગ
લંડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
‘માહિતીની સાર્વત્રિક પહોંચ માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ' તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે ?

28 સપ્ટેમ્બર
26 સપ્ટેમ્બર
29 સપ્ટેમ્બર
27 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP