કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહની ક્યારે ઊજવણી કરવામાં આવે છે ?

4 થી 10 ઓગસ્ટ દરમિયાન
2 થી 8 ઓગસ્ટ દરમિયાન
3 થી 9 ઓગસ્ટ દરમિયાન
1 થી 7 ઓગસ્ટ દરમિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020માં ઉદ્ઘાટન સમારોહના ભારતના ધ્વજવાહક કોણ હતું ?

શ્રી બજરંગ પૂનિયા અને સુશ્રી એમ.સી.મેરી કોમ
શ્રી મનપ્રીત સિંઘ અને સુશ્રી એમ.સી. મેરી કોમ
શ્રી મનપ્રીત સિંઘ અને સુશ્રી પી.વી.સિંધુ
શ્રી નીરજ ચોપરા અને સુશ્રી પી.વી.સિંધુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP