કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ
પ્રેઝન્ટેશન
વર્ડ પ્રોસેસર
ઍડશીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Transileraitor Berween Indian Language
Transilerator Behind Indian Language
Translation Behind Intercomputer Language
Transister Behind Internet Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનિટર
પ્રોજેકટર
ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP