કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ભારતમાં 'રાષ્ટ્રીય બંધારણ દિવસ' અથવા તો 'રાષ્ટ્રીય કાયદા દિવસ' તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે ?

27 નવેમ્બર
26 નવેમ્બર
24 નવેમ્બર
25 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP