કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2021 (Current Affairs February 2021)
તાજેતરમાં રજૂ કરાયેલા કેન્દ્રીય બજેટ 2021-22 ના 6 સ્તંભોમાં નીચેનામાંથી કયા સ્તંભનો સમાવેશ થાય છે ?

આપેલ તમામ
સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણ
નવીનતા તથા સંશોધન અને વિકાસ
માનવીય મૂડીને પુનઃ સુર્દઢ બનાવવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2021 (Current Affairs February 2021)
તાજેતરમાં સેન્કસ્યુરી લાઈફટાઈમ સર્વિસ એવોર્ડ 2020 કોને એનાયત કરવામાં આવ્યો ?

વંદના શિવા
અનાદિશ પાલ
થિયોડોર ભાસ્કરન
સુમૈરા અબ્દુલાલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP