કરંટ અફેર્સ જૂન 2022 (Current Affairs June 2022)
ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ ફંડ (TDF) યોજના ક્યા મંત્રાલય સાથે સંબંધિત છે ?

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય
સંરક્ષણ મંત્રાલય
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જૂન 2022 (Current Affairs June 2022)
તાજેતરમાં કઈ સંસ્થામાં ‘પરમ અનંત’ સુપરકમ્પ્યૂટરનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું ?

નિરમા યુનિવર્સિટી
NIT સુરત
IIT અમદાવાદ
IIT ગાંધીનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP