કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
ભારત પહેલા ક્યા દેશોએ ચંદ્ર પર રોવરનું સફળતાપૂર્વક સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરાવેલું છે ? 1). USA 2). ચીન 3). રશિયા 4). ફ્રાન્સ

માત્ર 1, 3, 4
1, 2, 3, 4
માત્ર 2, 3, 4
માત્ર 1, 2, 3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવનાર PM વિશ્વકર્મા યોજનાના લાભાર્થી કોણ રહેશે ?

એક પણ નહીં
આપેલ બંને
શિલ્પકારો
કારીગરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

15 ઑગસ્ટ, 2023ના રોજ ભારતનો 77મો સ્વતંત્રતા દિવસ મનાવાયો.
એક પણ નહીં
77મા સ્વતંત્રતા દિવસની થીમ ‘Nation First, Always First' હતી
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP