શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદઃ શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

પ્રમાણ – નમસ્કાર
કૂજન – મધુર અવાજ
કુજન – ખરાબ માણસ
પ્રણામ – નમન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સ્વાગત – આવકાર
સૂવા – ઊંઘવા
સુવા – એક વનસ્પતિનાં બીજ
સ્વગત - બીજાને કહેવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

સુદીન - ખૂબ નમ્ર
શીલા - ચારિત્ર્યહીન સ્ત્રી
શિલા પથ્થર
સુદિન - શુભ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP